fredag 19 december 2014

Hur väljer man rätt publiceringsverktyg?

Att välja rätt plattform för webbutvecklingsprojekt
Det är stora skillnader mellan de olika systemen Drupal, Wordpress och Joomla.

Här kommer vi gå igenom en del av de olika plattformarna

Ska du starta ett webbprojekt? Men du vet inte riktigt vilken plattform som är bäst för ditt webbprojekt? Här får du en guide i hur man ska tänka när man ska bygga en webbplats från grunden. Låt oss på Binck guida dig genom de olika alternativen som finns. Vikten av att välja rätt
Valet av plattform är svårt. Det handlar inte om vilken som är bäst utan om vilken som är bäst för dig. Därför är det viktigt att du redan från början har en tydlig och klar bild över ditt webbprojekt framför dig. Tanken är att du ska leva med din digitala plattform under en lång tid framöver, och det är därför av stor vikt att du vet vilka möjligheter respektive val ger.Några vanliga frågor att tänka på
För att du enkelt ska kunna få ner syftet med projektet har vi sammanställt en rad frågor vars svar resulterar i en tydlig bild. Svara utifrån flera perspektiv  – utvecklare, redaktörer och besökare.

Här listar vi lite punkter du bör gå igenom:

 • Vad ska du använda plattformen till?
 • Hur komplicerad innehållsstruktur ska du ha? Enkla sidor eller många innehållsobjekt som relaterar till varandra?
 • Behöver du en avancerad åtkomstkontroll? Olika användare med olika rättigheter på olika sidor?
 • Är användarvänligheten för redaktörerna viktig?
 • Hur ser tillgången på kompetens ut? Har du tid att lära in nytt, kan du få hjälp av utvecklare?
 • Behöver utvecklare och designers kunna arbeta var för sig, samtidigt, under uppbyggnaden? Se över möjligheterna för att säkra effektivitet
 • Är det viktigt med enkel sökmotoroptimering? Krävs bra URL-struktur?
 • Open source eller stängd licens?
 • Kommer du att använda dig av moduler och plugins eller färdiga teman?
 • Behöver du CMS även för print, eller bara online?
 • Hur ska webbprojektet hostas? Java, .Net, PHP eller något annat?
 • Vill du använda samma system för ditt intranät? Det kan finnas fördelar
 • Se över om plattformen är kompatibel med existerande IT-system.
Hur mycket får ditt webbprojektet kosta?


Den sista frågan är ofta avgörande och relaterar till flera av de andra. Nuförtiden behöver man sällan se sin webbsatsning som ett engångsprojekt, utan som ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Om du ser på saken på det sättet drar kostnaderna sällan iväg, eftersom du kan bygga på projektet efterhand som tiden går och budgeten blir större. Det viktiga är att du har en plan, och att du strävar efter ett alternativ som håller i längden.