lördag 3 januari 2015

Sökmotoroptimering gör dig synlig

Det är det bästa sättet att få fler kunder att hitta till dig! Det kallas för sökmotoroptimering och handlar om att göra dig synlig på Internet
Här kommer vi att gå igenom några av alla de parametrarna som påverkar placeringen i träfflistan är dessa:
 • Sökordet ska finnas i både webbadress, domännamn och i sidans text och topp.
 • Sökordet ska också finnas i början av sidans titel - titeln ska vara 10-60 bokstäver och
får inte innehålla specialtecken.
 • Sökordet ska ingå i en beskrivande metatagg - lågt värderad, max 200 bokstäver.
 • Sökordet ska ingå i en metatagg för nyckelord - lågt värderad, max 10 ord.
Nyckelorden måste också finnas i sidans text för att bibehålla dess värde, men bara en gång för att inte räknas som spam.
 • Sökordet ska ingå i en rubrik – dvs en text som använder taggarna H1, h4, H3 osv.
 • Sökordet ska ingå i en länk som går direkt till en relevant sida på webbplatsen.
 • Webbsidan får inte vara större än 100Kb.
 • Webbplatser som är dynamiska och som regelbundet uppdateras hamnar högre upp i
träfflistan.
 • Stora webbplatser som innehåller många sidor får också högre placeringar.
 • PageRank värderar även antalet länkar till din webbplats och deras kvalitet.

Det går även att skaffa sig förbättrad synlighet i Google genom att köpa sponsrade länkar via Google AdWords. Sådana länkar genereras utifrån vilka sökord som har använts och man hittar dem överst eller till höger på träfflistan. 
Kostnaden för dessa länkar baseras på antal klick, där minsta avgift är 50 öre per klick – statistik över antal klick som resulterar i köp, beställning etc är en viktig del i utvärderingen av denna typ av marknadsföring. Samma upplägg gäller för Overture, som är sökträffar hos MSN, AltaVista och Spray.


Design och innehåll
 • Utforma webbplatsen så att den får en tydlig hierarki och så att alla sidor kan nås
genom minst en statisk textlänk.
 • De viktigaste sidorna på webbplatsen bör kunna hittas genom en webbkarta
(sitemap). För bättre överskådlighet kan man dela upp webbkartan i flera sidor om
antalet länkar är väldigt stort (t ex fler än 100).
 • Bra innehåll ger träffar! Lägg därför ned jobb på att fylla webbplatsen med
användbart innehåll och information som tydligt och korrekt beskriver detta.
 • Det är viktigt att webbplatsen innehåller de sökord som besökarna använder i sina
sökningar – det vill säga: tänk på taggarna!
 • Eftersom sökmotorerna inte känner igen text som är inbakad i bilder, är det viktigt att
jobba med just text när det gäller att få träffar på namn, innehåll och länkar.
 • Kontrollera att sidornas rubriker och de så kallade ALT-taggarna för bilder är riktiga
och representativa för webbplatsens innehåll.
 • Se till att det inte finns felaktig HTML-kod eller brutna länkar.
 • Dynamiska sidor (dvs sidor där webbadressen innehåller ett ”?”) genomsöks inte av
alla sökrobotar och har därför svårare att bli indexerade än statiska sidor. Det är av
den anledningen en fördel att ha korta parametrar.
 • Begränsa antalet länkar per sida till ett hanterbart antal.

Tekniska riktlinjer
 • Kontrollera webbplatsen med hjälp av en textwebbläsare som till exempel Lynx - om
det då blir problem att se alla delar av webbplatsen kan också sökmotorerna få svårt
att genomsöka den.
 • Undvik att spåra sökrobotarnas session-ID eller väg genom webbplatsen, eftersom
det kan leda till att webbplatsen inte blir helt indexerad (sökrobotarna kan inte sortera webbadresser som ser olika ut men som ändå leder till samma sida).
 • Spara bandbredd genom att kontrollera att webbservern använder "If-Modified-Since
HTTP header". Detta gör att Google upptäcker att innehåll har uppdaterats sedan den senaste indexeringen.
 • Informera sökrobotarna om vilka av webbplatsens kataloger som kan genomsökas
med hjälp av en robot.txt-fil. Filen måste vara aktuell för din webbplats så att den inte av misstag blockerar sökroboten Googlebot.
 • Om du använder ett CMS (innehållshanteringssystem, Content Management System),
måste det skapa sidor och länkar som sökmotorerna kan genomsöka.


Kvalitetsriktlinjer
Det är viktigt att webbplatsens innehåll håller god kvalitet och stämmer överens med vad användarna förväntar sig utifrån sin sökning – undvik därför irrelevanta sökord! Fokusera på innehåll som gör din webbplats unik och intressant, det ger både bättre sökresultat och gladare besökare. 
Tänk också på ”sällskapet”! Länka inte till automatgenererade sidor, spam-/virussidor och delta inte i länkutbyten som bara syftar till högre ranking i sökresultaten. Använd sunt förnuft, helt enkelt. En summering av det viktigaste när det gäller kvalitet kan sammanfattas så här:
 • Utforma din webbplats utifrån vedertagna webbstandarder.
 • Håll innehållet uppdaterat och intressant.
 • Arbeta aktivt med länkning från andra webbplatser.
 • Inga oseriösa sökmotoroptimeringar.

Googles hela checklista för kvalitetsriktlinjer hittar du här:
https://support.google.com/webmasters/answer/35769#1

Webbplatsen är klar – vad gör man nu?
 1. Skicka den till Google via denna länk: http://www.google.com/addurl.html
 2. Skicka även till andra kataloger, till exempel Open Directory Project (http://ww.dmoz.org/) och Yahoo! (http://docs.yahoo.com/info/suggest/)
 3. Öka kännedomen om din webbplats genom att relevanta webbplatser länkar till den. Håll koll på vilka som gör det här: http://www.google.com/help/features.html#link
 4. Kontrollera regelbundet Googles webbmastersidor för att se om det finns ny information: http://www.google.com/webmasters/

Vill du läsa mer?
Googles riktlinjer: 

http://www.google.com/webmasters/guidelines.html
Min blogg tar jag upp fler SEO-tips: http://markuskebbel.blogspot.se/2015/01/tips-for-battre-sokmotoroptimering.html
Google’s 200 Ranking Factors: The Complete List 

http://backlinko.com/google-ranking-factors
Tänk också på att det hela tiden ändrar sig. Det som funkar idag, behöver inte fungera i morgon. Det bästa är att hålla sig uppdaterad på vad som händer i branschen.